PROJEKTY

Odsouhlasená studie v rozsahu dle požadavků investora je základem pro zpracování kompletní projektové dokumentace pro stavební řízení či projekt pro provedení stavby včetně všech potřebných konstrukčních detailů, armovacích výkresů, tabulek podlah, tabulek zámečnických, truhlářských, klempířských a ostatních výrobků. Součástí projektu je i statické posouzení stavby včetně požární zprávy.

Vypracování výkazu výměr, rozpočtu a zadání stavby je velmi užitečným podkladem pro rychlý a úspěšný výběr či výběrové řízení generálního dodavatele stavby.

Copyright © 2010 Kampanila, s.r.o. / All Rights Reserved / Designed by queue